AN INTRODUCTION TO WESLEYFORUM.ORG

Click here to read an introduction to wesleyforum.org.

Bibeln- en fantastisk bok - Dag-Martin Østevold

At være forbundet - Ole Birch

True love waits - Gunta Grina-Sologuba

UMC GK 2016 SPECIAL - AUDUN WESTAD

Generalkonferansen – en lett innføring

"I. Hva er Generalkonferansen til The United Methodist Church?

Generalkonferansen (heretter omtalt som GK) er det høyeste organet i kirken vi tilhører, The United Methodist Church (heretter omtalt som UMC). UMC har en demokratisk oppbygning fra bunn til topp, og forenklet kan en se dette slik som i figur 1.

UMC er med andre ord en kirke uten noen øverste leder som kan bestemme hva vi mener. Mange ser på dette på både godt og vondt – for eksempel er demokratiet sjeldent den raskeste prosessen for å få noe gjort.  Samtidig sikrer det at medlemmene til kirken faktisk bestemmer hva vi mener – og hva vi ikke mener.

På GK skal kirken, i grove trekk, finne ut hva den mener, hva den tror på, hvordan budsjettene skal se ut og hvordan den skal organisere seg.  Alt dette skal kirken altså finne ut på ca 14 dager i et convention center i USA."

Read the full article here.

A part of the United Methodist Church, Northern European conference


Editor

Andreas Kjernald, pastor, Norway

 

 

CROSSFIRE

One question, two theologians

In this section you will find two Wesleyan theologians doing theology around a certain topic but coming from different perspectives, trying to understand each other but also trying to show what Wesleyan theology actually claims to believe.

Coming soon!